ATLAS - Wren

ATLAS - Wren

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Aloe

ATLAS - Aloe

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Picnic

ATLAS - Picnic

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Parrot

ATLAS - Parrot

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Highland

ATLAS - Highland

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Laurel

ATLAS - Laurel

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Juniper

ATLAS - Juniper

LIFE Textile 58 colourways
ATLAS - Turf

ATLAS - Turf

LIFE Textile 58 colourways
BALANCE - Approach

BALANCE - Approach

LIFE Textile 6 colourways
CALIBRE - Literary

CALIBRE - Literary

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Wisdom

CALIBRE - Wisdom

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Fine

CALIBRE - Fine

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Honours

CALIBRE - Honours

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Opus

CALIBRE - Opus

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Merit

CALIBRE - Merit

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Business

CALIBRE - Business

Upholstery Textile 37 colourways
CALIBRE - Squire

CALIBRE - Squire

Upholstery Textile 37 colourways
CHUNKY - Apple

CHUNKY - Apple

Upholstery Textile 10 colourways
CLASSIC - Tale

CLASSIC - Tale

LIFE Textile 15 colourways
CLASSIC - Move

CLASSIC - Move

LIFE Textile 15 colourways
CLASSIC - Example

CLASSIC - Example

LIFE Textile 15 colourways
CLASSIC - Event

CLASSIC - Event

LIFE Textile 15 colourways
COCOON - Glen

COCOON - Glen

Upholstery Textile 8 colourways
ELMOBALTIQUE - 88042

ELMOBALTIQUE - 88042

Aniline Leather 22 colourways
ELMOBALTIQUE - 88054

ELMOBALTIQUE - 88054

Aniline Leather 22 colourways
ELMOBALTIQUE - 98001

ELMOBALTIQUE - 98001

Aniline Leather 22 colourways
ELMONORDIC - 18014

ELMONORDIC - 18014

Semi-Aniline Leather 30 colourways
ELMONORDIC - 88035

ELMONORDIC - 88035

Semi-Aniline Leather 30 colourways
ELMONORDIC - 98027

ELMONORDIC - 98027

Semi-Aniline Leather 30 colourways
ELMORUSTICAL - 08006

ELMORUSTICAL - 08006

Aniline Leather 21 colourways
ELMORUSTICAL - 98953

ELMORUSTICAL - 98953

Aniline Leather 21 colourways
ELMORUSTICAL - 88010

ELMORUSTICAL - 88010

Aniline Leather 21 colourways
ELMOSOFT - 08035

ELMOSOFT - 08035

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOSOFT - 88005

ELMOSOFT - 88005

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOSOFT - 88033

ELMOSOFT - 88033

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOSOFT - 88020

ELMOSOFT - 88020

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOSOFT - 98047

ELMOSOFT - 98047

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOSOFT - 87088

ELMOSOFT - 87088

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOSOFT - 98015

ELMOSOFT - 98015

Semi-Aniline Leather 70 colourways
ELMOTIQUE - 48027

ELMOTIQUE - 48027

Aniline Leather 18 colourways
ELMOTIQUE - 98042

ELMOTIQUE - 98042

Aniline Leather 18 colourways
FEEL - Nostalgic

FEEL - Nostalgic

Upholstery Textile 42 colourways
FEEL - Thrilled

FEEL - Thrilled

Upholstery Textile 42 colourways
FEEL - Free

FEEL - Free

Upholstery Textile 42 colourways
FEEL - Zen

FEEL - Zen

Upholstery Textile 42 colourways
FEEL - Splendid

FEEL - Splendid

Upholstery Textile 42 colourways
Feel Acoustic Drapery - Nostalgic

Feel Acoustic Drapery - Nostalgic

Acoustic Drapery 42 colourways
Feel Acoustic Drapery - Thrilled

Feel Acoustic Drapery - Thrilled

Acoustic Drapery 42 colourways
Feel Acoustic Drapery - Free

Feel Acoustic Drapery - Free

Acoustic Drapery 42 colourways
Feel Acoustic Drapery - Zen

Feel Acoustic Drapery - Zen

Acoustic Drapery 42 colourways
Feel Acoustic Drapery - Splendid

Feel Acoustic Drapery - Splendid

Acoustic Drapery 42 colourways
FEEL STRIPE - Kiwi

FEEL STRIPE - Kiwi

Upholstery Textile 7 colourways
HERRINGBONE - Style

HERRINGBONE - Style

Upholstery Textile 15 colourways
HERRINGBONE - Lewis

HERRINGBONE - Lewis

Upholstery Textile 15 colourways
I SPY - Willow

I SPY - Willow

Crypton Green Textile 8 colourways
LINE - Up - 78.9m*

LINE - Up - 78.9m*

LIFE Textile 6 colourways
LINE - Form - 15m*

LINE - Form - 15m*

LIFE Textile 6 colourways
MAMMOTH - Event

MAMMOTH - Event

LIFE Textile 12 colourways
MAVERICK - Citrus

MAVERICK - Citrus

Crypton Green Textile 11 colourways
MUSE - Revel

MUSE - Revel

LIFE Textile 17 colourways
MUSE - Guide

MUSE - Guide

LIFE Textile 17 colourways
MUSE - Protege

MUSE - Protege

LIFE Textile 17 colourways
MUSE - Sable

MUSE - Sable

LIFE Textile 17 colourways
PLANET - Earth - 4.4m*

PLANET - Earth - 4.4m*

LIFE Textile 6 colourways
PULSE - Fit

PULSE - Fit

LIFE Textile 13 colourways
PULSE - Lift

PULSE - Lift

LIFE Textile 13 colourways
SENSE - Opportunity

SENSE - Opportunity

LIFE Textile 35 colourways
SENSE - Focus

SENSE - Focus

LIFE Textile 35 colourways
SENSE - To Go

SENSE - To Go

LIFE Textile 35 colourways
SENSE - Worth

SENSE - Worth

LIFE Textile 35 colourways
SENSE - Common

SENSE - Common

LIFE Textile 35 colourways
SENSE - Belonging

SENSE - Belonging

LIFE Textile 35 colourways
SOURCE - Pure

SOURCE - Pure

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Haven

SOURCE - Haven

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Brilliance

SOURCE - Brilliance

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Essence

SOURCE - Essence

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Knowledge

SOURCE - Knowledge

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Innovation

SOURCE - Innovation

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Spring

SOURCE - Spring

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Seed

SOURCE - Seed

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Erer

SOURCE - Erer

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Of Course

SOURCE - Of Course

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Joy

SOURCE - Joy

LIFE Textile 48 colourways
SOURCE - Energy

SOURCE - Energy

LIFE Textile 48 colourways